Dự án

Trang chủ / Dự án

Cung cấp một số hạng mục cho Trung Nguyên Legend

Tập đoàn Trung Nguyên là một doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất, chế biến, kinh doanh cà phê; nhượng quyền thương hiệu; dịch vụ phân phối, bán lẻ hiện đại và du lịch. Cà phê Trung Nguyên là một trong những thương hiệu nổi tiếng hàng đầu tại Việt Nam và…

Bayer

Sản xuất hạng mục POSM nhãn hàng Bayer

Hạng mục kệ gỗ trưng bày sản phẩm cho nhãn hàng tại các đại lý POSM là viết tắt của Point of Sale Material, nghĩa là những vật liệu quảng cáo tại chỗ bán hàng. Việc sản xuất POSM bao gồm các bước sau: Thiết kế: Tạo thiết kế cho POSM theo yêu cầu của…