Dự án

Trang chủ / Dự án

Sản xuất hạng mục POSM nhãn hàng Bayer

Hạng mục kệ gỗ trưng bày sản phẩm cho nhãn hàng tại các đại lý POSM là viết tắt của Point of Sale Material, nghĩa là những vật liệu quảng cáo tại chỗ bán hàng. Việc sản xuất POSM bao gồm các bước sau: Thiết kế: Tạo thiết kế cho POSM theo yêu cầu của…