POSM

Point Of Sales Material được gọi tắt là POSM. Một số sản phẩm/vật dụng hỗ trợ co việc bán hàng tại gian hàng hội chợ, triển lãm,… để góp phần hỗ trợ nhận diện thương hiệu.

Poster, Leaflet, Standee, Sticker, Booth, Divider, Wobbler, Tester, Gondola end, Check-out Counter, Display Island, Showcase Cooler, Dangler,….

POSM là bộ nhận dạng thương hiệu gián tiếp mang lại giá trị về doanh thu, lợi nhuận cho doanh nghiệp. Là những sản phẩm tạo ra sự chú ý, thu hút sự hiếu kỳ của khách hàng và kích thích người mua hàng. Tuỳ vào nơi tổ chức bán hàng mà doanh nghiệp sẽ quyết định lựa chọn chiến lược marketing sẽ sử dụng sản phẩm và vật phẩm nào để quảng cáo PR cho chiến lược này.